Human Involved Architecture

Samen bouwen aan de wijk

Momenteel is Global Architects samen met studio Ginko & Kiemkracht gestart met het onderzoek “Human Involved Architecture”. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Haagse Hogeschool, TU-Delft, WSA en AT Osborne.

Centraal staat het ontwerpen van een sociaal duurzaam leefklimaat in een stedelijke omgeving door de toepassing van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de identiteit van de omgeving en de toekomstige bewoners centraal staan.

Het vooronderzoek Human Involved Architecture is reeds afgerond. Hierin is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van CPO als middel voor stedelijke vernieuwing in jaren ’60- ’70 wijken

Duurzaam wonen in uw wijk kan zoals u dat wilt! Door initiatieven van bewoners zelf is meer mogelijk dan u denkt. Verduurzamen van de wijk kan door bewoners zelf waarbij de wijk zowel sociaal als ecologisch verbeterd wordt. “Human Involved Architecture (HIA)” biedt hiervoor de kans.

Wat is HIA? HIA is gericht op de betrokkenheid van bewoners bij projecten in de wijk. De initiatiefnemers van een HIA-project zijn de bewoners zelf. In een HIA-project wordt de groep initiatiefnemers bijgestaan door professionele partijen.
Waarom is duurzaamheid een van de pijlers van HIA? Duurzaam bouwen is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de bewoners en de wijk. Aanpassen van de woonomgeving door bewoners zelf voorkomt onnodig sloop van bestaande panden en biedt de mogelijkheid om groene elementen toe te passen in de bestaande omgeving. Voorbeelden hiervan zijn groene daken, gebruik van herbruikbare materialen, natuurlijke klimaatbeheersing en gebruik van zonne-energie.

Hoe werkt HIA? Een HIA-project is een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarbij de initiatiefnemers een vereniging oprichten en professionele partijen betrekken, waarbij samen met een architect een ontwerp wordt gemaakt waarbij hun wensen centraal staan. Naast de individuele woonwensen wordt er ook gekeken naar collectieve wensen en gemeenschappelijke functies gebaseerd op de wensen vanuit de buurt.

Blijf op de hoogte via de webpagina Samen Bouwen aan de Wijk!