Urban Garden

Jan Tooropstraat, Nieuw-West Amsterdam

Voor de gevels van het appartementengebouw Urban Garden is gezocht naar een oplossing waarbij de uniforme identiteit van het gebouw en individuele invulling van de bewoner hand in hand gaan. Dat wil zeggen: Binnen een uniform maatsysteem is individuele invulling mogelijk. Dit versterkt de identiteit en leesbaarheid van de gevel als geheel zonder dat dit het beeld doet versnipperen.

De uniforme identiteit komen op de volgende manieren tot uiting in de gevel:
1. Maatverhouding
2. Materialisatie

De eerder genoemde individuele invuling komen op de volgende manieren tot uiting in de gevel:
1. Keuze uit 5 verschillende vlakverdelingen van de kozijnen / ramen
De bewoners krijgen de keuze uit een aantal vlakverdingen in de kozijnen. Ter plaatse van een vide heeft men de mogelijkheid een kozijn te plaatsen over 2 verdiepingen.
2. Dichte houten panelen

Om meer flexibiliteit te creeren kan men dichte houten wanden plaatsen ipv 1/3 deel van het kozijn, hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit in de woningplattegrond. Tevens geeft het
de gevel meer afwisseling. De houtenwanden hebben een maat van 1/3 van de gevelopening.

3. Balkons
De bewoners kunnen de grootte en de positie van de balkons bepalen in samenspraak met de architect. Deze elementen geven zo de invulling aan de gevel en versterken daarmee de horizontaliteit en creëren een eenheid binnen de gevel.
De principes garanderen een gevel die leesbaar is als geheel met een uniforme en unieke identiteit. Ze vormen tevens de randvoorwaarden voor de keuzevrijheid van het individu, zodat deze niet de eenheid binnen het gevelbeeld aantast. Deze keuzevrijheid zal aangestuurd worden door de architect en specificeert zich tot de positionering van de balkon, dichte houten gevelpanelen en de het type kozijn.

urbangarden_jan_tooropstraat_5_zelfbouw_cpo_amsterdam_concept

MATERIAALGEBRUIK
De herenhuizen zullen worden gebouwd van duurzame natuurlijke onderhoudsvriendelijke materialen, deze zullen in samenspraak met u worden bepaald. Denk daarbij aan baksteen, hout en aluminium kozijnen.

SAMEN BOUWEN

De toekomstige bewoners vormen zelf een bouwgroep. Door als groep te bouwen kunt u geheel naar eigen smaak, betaalbaar wonen. Wilt zich aansluiten bij onze bouwgroep? Wij gaan er samen met u aan de slag!

Wij ontwerpen en realiseren duurzame en betaalbare woningen van architectonische kwaliteit met een korte bouwtijd. Het ontwerp is gekoppeld aan een realistisch kostenplaatje en biedt daarnaast de ruimte voor eigen invulling. Op deze manier kan ieder zijn of haar unieke droomwoning realiseren met de gewenste architectonische kwaliteit, zonder het lange ontwerptraject.

urbangarden_jan_tooropstraat_5_zelfbouw_cpo_amsterdam_concept_bewoners