China Centre Lelylaan

Amsterdam, The Netherlands

Concept ontwikkelingsplan China Centre Lelylaan
Voor de ontwikkeling van de stations locatie Amsterdam Lelylaan heeft de China Centre Investment Group en de China Jin Mao Investment Group een plan en concept ontwikkeld ter revitalisering van het gebied. Volledig in overeenstemming met het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West zou dit een mogelijkheid geven het gebied sociaal, economisch, en planologisch duurzaam te transformeren. Om die transformatie te bewerkstelligen in het kader van de Structuurvisie Amsterdam 2040 “Economisch Sterk en Duurzaam” hebben de China Centre Investment Group en de China Jin Mao Investment Group het concept plan om op de desbetreffende locatie het Amsterdam China Centre te realiseren: een Chinees vijf sterren hotel en met daaraan gecombineerd een Internationaal Handelscentrum (International Business Centre), shopping mall, wellness centrum, Chinees restaurant en Aziatische tuin.

Doelgroepen
1. Bewoners Amsterdam Lelylaan
Het ontwikkelingsplan komt twee doelgroepen tegemoet. De eerste groep zijn de bewoners van Amsterdam Lelylaan. Naast het faciliteren van dagelijks noodzakelijke voorzieningen zoals winkels, horeca, en ontspannings centra zal het ook een mogelijkheid bieden wonen en werken te combineren, en daarmee positief bijdragen aan de sociale veiligheid en uitstraling van de algehele buurt.Daarnaast wordt het station en zijn omgeving in hoog tempo verstedelijkt.

2. China en de Chinezen
Er is momenteel een gestage tendens van Chinezen die naar Nederland en Europa komen om zowel zaken te doen als wel voor ontspanning en vakantie. Gezien de economische verwevenheid van Nederland met China, is dit een ontwikkeling dat zich in hoge mate verder zal voortzetten. Steeds meer Chinezen zullen dus Nederland en Europa komen bezoeken. Daarbij heeft de Luchthaven Schiphol vanuit China een cruciale rol als aankomst bestemming in Nederland en voor het verder reizen naar de rest van Europa. De Chinese reiziger heeft, ongeacht zijnde een zakenman of toerist, karakteristieke kenmerken die de vestiging van een strategisch geplaatst centrum als een modern Chinees hotel met een International Business Centre een economische groei kan garanderen op lokaal (Amsterdam) alswel op landelijk niveau (Nederland). Het concept idee van een Amsterdam China Centre is het realiseren van een complex waarbij alle Chinese activiteiten in een multifunctioneel complex worden ondergebracht: hotel, business centrum shopping mall, wellness centrum, restaurants en horeca, vergaderzalen, onderwijs ruimtes en rustieke tuinen.

3. De Chinese toerist
De Chinese toerist zal zijn bezoek aan Europa in een hoog tempo afleggen. Het bezoek duurt meestal niet meer dan een dag, de belangrijkste attracties worden bezocht, vervolgens eten slapen en weer verder. Winkelen en vertier moeten op korte afstand zijn om te worden geconsumeerd. De Chinese toerist heeft bijvoorbeeld een grote behoefte en bestedingsruimte om te “shoppen”, maar is is niet bereid er een uur voor in de bus te zitten. Uitgaande van een gestage toeristen stroom per dag die allen gemiddeld een behoorlijk uitgaven patroon hebben, impliceert dit een aanzienlijke omzet generering in de winkels in de mall en de rest van de lokale economie.

4. De Chinese zakenman
De zakelijke markt is tevens zeer belangrijk voor dit fenomeen. Een grote en alsmaar groeiende groep Chinese zakenmensen komen naar Nederland en willen in een andere omgeving resideren. Naast het feit dat deze Chinese zakenmensen andere behoeften hebben (Bijv. ‘s ochtends warm eten) doen zij ook zaken op een andere wijze. Het zaken doen met Chinezen is op een bepaalde manier de tijd met elkaar doorbrengen: vergaderen, eten, drinken, informeel converseren, wellness en karaoke en wederom afspraken maken. Gebleken is daarbij dat Westers georienteerde hotels daar niet volledig op in kunnen spelen. Tevens speelt er de behoefte voor rijke Chinezen om een tweede vestigingsplaats buiten China te hebben. Reden is dat bij veel Chinezen het idee speelt dat het politieke en sociale klimaat in China zou kunnen gaan veranderen. Daarom is een grote groep welgestelde Chinezen op zoek naar mogelijkheden om ondernemingen in Nederland te vestigen en zo vaste voet te krijgen in Europa. Om de Chinese zakelijke markt aan te trekken wordt aanvullend een business point gerealiseerd. In het complex komen dan ook vergader-ruimtes, conferentie-ruimtes en kleine kantoorruimtes voor tijdelijk gebruik. De Chinezen zijn ook op zoek naar een goede opleiding voor meestal hun enigste kind, dat hoofdzakelijk in het buitenland wordt gezocht. In Europa wordt er op de universiteiten behalve in Engeland alleen in Nederland in het Engels gedoceerd. Dit feit zal een grote toeloop op studieplaatsen aan Nederlandse universiteiten geven. Veel ouders willen daarbij regelmatig hun kind komen bezoeken.

5. De Nederlandse Chinezen
Er is binnen de Nederlands-Chinese gemeenschap behoefte aan accommodaties die inspelen op hun vraag naar echt Chinees eten en de mogelijkheid om feesten en partijen te geven op een Aziatische manier. Het bijzondere van de exploitatie is de synergie die ontstaat door vanuit een organisatie verschillende activiteiten te ondersteunen. Dit zal leiden tot omzet verhoging en
kosten verlaging.

Concept
Het concept van een Amsterdam China Centre aan de Amsterdam Lelylaan is het faciliteren van al deze verschillende doelgroepen met onder andere Aziatisch getinte leisure activiteiten, zoals casino, karaoke en wellness. De gasten zullen op verschillende manieren worden gehuisvest. Zo komen drie, vier en vijf sterren hotelkamers met short stay appartements. De verwachting is een succesvol concept op deze locatie, temeer omdat het Amsterdam China Center een nationaal en internationaal trekpleister zal worden. Dit zal niet alleen zijn bij de Chinese doelgroep, aangezien het Centre de internationale allure zal weerspiegelen van de stad Amsterdam. In het kader van “ Amsterdam Topstad” zouden expats zich er gemakkelijk kunnen vestigen. Daarnaast wordt het hotel en business centre een ontmoetings en verblijfplaats voor ambtenaren en directie van grote bedrijven uit China. Het doel voor ogen is een intensivering van de contacten tussen Amsterdam en China, waarbij de stad Amsterdam zich kan opwerpen als zusterstad van een van de grote Chinese steden.

Visie
De visie bij het ontwikkelingsplan Amsterdam China Centre voor de Amsterdam Lelylaan behelst een transformatie dat een groot aantal zaken op zeer korte termijn tot volle wasdom zal brengen:
- Een algehele verbetering van het leefklimaat en uitstraling van de buurt
- Een moderne duurzame wijk
- Sociale veiligheid en comfort voor de bewoners
- Amsterdam Lelylaan wordt op korte termijn een duurzaam leefgebied
- Groei van de economie van Amsterdam door de aan zuigende werking, en het station wordt een aanjager van de transformatie naar een hoog stedelijk milieu
- De vestiging van het hotel en International Business Centre zet de stad Amsterdam nationaal en internationaal op de kaart. Dit zal positieve weerslag geven in de constructieve verweving van de Nederlandse economie met die van China door het faciliteren van de diverse Chinese doelgroepen
- Amsterdam Lelylaan zal bijdragen aan de allure en het imago van Amsterdam als wereldstad

De gebouwen en het complex zullen klimaat neutraal ontworpen worden en zullen gerealiseerd worden volgens het Green Key Keurmerk dat de gemeente Amsterdam hanteert.
Hierbij is gebruikt de Menukaart Duurzame Hotels met een gouden label. Het wordt een intelligent gebouw met een geintegreerd duurzaamheids concept. Daarbij is gedacht aan een optimale benutting van energie, en hergebruik van energie en water van de wellness.
- Bij het bouwen wordt IFD-systeem (Industrieel Felxibel Demontabel) toegepast. Door zoveel mogelijk prefab te bouwen wordt de bouwtijd en daarmee de onvoorziene risico’s op de bouwplaats verkleind. Omdat de bouwproducten grotendeels geconditioneerd in de fabriek vervaardigd worden, kan een hoge constante kwaliteit gewaarborgd blijven. De bouwproducten voldoen zoveel mogelijk aan het Cradle to Cradle concept en zijn volledig demontabel.
- Bouwproducten zijn ecologisch verantwoord en milieuvriendelijk
- Toepassing van daktuinen ter verbetering van het algehele leefklimaat en groenvoorziening.
- Zonnecollectoren zorgen voor warmwater.
- Energiezuinig totaal concept op het gebied van isolatie, verlichting, verwarming en terugwinning

Deze vooruitzichten in ogenschouw nemende, zijn wij er momenteel ten zeerste van overtuigd dat het ontwikkelingsplan voor de vestiging van het Amsterdam China Centre een succesvolle aanwinst zal zijn voor de gemeente Amsterdan en de bewoners van stadsdeel Nieuw-West.

Programma
- Hotel Ca. 9000 m2
- Lobby 300 m2
- Ca. 270 kamers 4, 5 sterren ca 25 m2 per kamer
- Restaurant en zalen t.b.v evenementen Ca. 1000 m2
- 4 ruimtes te verdelen in ca 100 stoelen per ruimte
- 1 keuken met voorraadruimte en koeling ca 200 m2
- Evenementen: 8 Zalen van 25 m2, 2 van 50 m2 en 2 van 150 m2
- Shopping 1000 m2
- Business center 500 m2
- Leisure 1000 m2
- Karaoke 250 m2
- Casino 500 m2
- Wellness 500 m2

Architectuur
Plint
- Levendige transparante plint die zich opent naar de buurt en het stationsplein
- dubbel hoge plint op de koppen van de promenade
- schakel tussen openbare ruimte en het complex
- belangrijk onderdeel voor de uitstraling van het complex
- belangrijk voor de oriëntatie van de reiziger/gebruiker/voetganger
- al zijdig georiënteerd: de entrees van de commerciële ruimtes liggen aan alle zijden van het complex
- De luifel dient onderdeel te zijn van de gevel en plint architectuur

Midden gedeelte
- middel hoogbouw is cruciaal om de bouwdelen als één complex te laten functioneren
- horizontaal geleed te zijn
- materiaalgebruik (type en kleur) is over de gehele middelhoogbouw gelijk

Hoogbouw
- zo rank mogelijk uitgevoerd.
- De torens dienen te allen tijden visueel los te staan van de middelhoogbouw, daarom is de geleding van de torens afwijkend ten opzichte van die van de middelhoogbouw